Bu eller bä? Den 15 november 2010


Yle Östnyland publicerade igår kväll en nyhet med rubriken "Hur stor ska Sibbo storskog vara?" Nyheten bygger helt på Helsingin Sanomats artikel "Kunnat vetävät eri suuntiin Sipoonkorvessa". (Se "Drar åt olika håll. Den 14 november 2010".)


Yle huvudstadsregionen har idag på eftermiddagen publicerat en nyhet med rubriken "Vanda säger varken bu eller bä om Sibbo storskog". Enligt Ylle fattade beslutsfattarna (stadsstyrelsen) beslutet "emot tjänstemännens beredning". Man torde dock endast ha lämnat bort specifieringen "erityisesti Kuusijärven ja Ojangon, kuten jo Metsähallituksen selvityksestä annetussa lausunnossa todettiin" ur satsen "Vantaan kaupunki on valmis yhteistyöhön yhteyksien luomisessa kansallispuiston ja Vantaan virkistysalueiden välillä, erityisesti Kuusijärven ja Ojangon, kuten jo Metsähallituksen selvityksestä annetussa lausunnossa todettiin." i föredragandens ursprungliga förslag till utlåtande. (Se "Utlåtanden över proposition. Den 13 november 2010".) Den slutsatsen kan man dra ur beslutsmeddelandet "Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi", som Vanda har publicerat efter beslutet. Månne den lilla ändringen är en följd av påtryckningar från Helsingfors?