Lagförslag till riksdagen. Den 26 november 2010

I dagens nummer av Helsingin Sanomat inår en notis av FNB under rubriken "Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen etenee eduskuntaan" Helsingin Sanomat publicerade redan notisen på webbplatsen Oma kaupunki under rubriken rubriken
"Sipoonkorven kansallispuistohanke etenee eduskuntaan". Bilden som publicerats med nyheten visar Borgarstrandsviken, som dess värre inte föreslås ingå i nationalparken.FNB:s notis har även publicerats i Hufvudstadsbladet, där det lite missvisande heter att "Projektet har varit på remissrunda i flera månader. Forststyrelsens utredning om en nationalpark i Sibbo storskog gick visserligen på utlåtanderunda redan i mars, men miljöministeriets ukast till proposition var på remiss endast ett par veckor.


Yle publicerade igår en notis med rubriken "Sipoonkorpi eduskuntaan ennen joulua?"Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats, med anledning av att bostadsministern besökte Sibbo, en artikel med rubriken "Asuntoministeri Vapaavuori: Sipoo ollut positiivinen yllättäjä". Jag citerar ur artikeln:


Tunteita Jan Vapaavuori aikanaan herätti Sipoossa paljonkin, sillä Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiessaan Vapaavuori oli yksi Sipoon ja Helsingin välisen rajakiistan pääarkkitehdeistä. Sipoon-vierailulla rajakiistaan ei enää palattu kuin muutaman nopean kommentin verran.

–Olin lukevinani rivien välistä, että Sipoon ryöstö jatkuu, jos emme tee täällä tarpeeksi, kyseli yksi yleisön joukosta Vapaavuoren puheen jälkeen.


Bostadsministern avvisade naturligtvis hoten om nya rån, men visst har man i Sibbo hotat med Bålabisin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar