Besvär till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 15 januari 2007


Tidskriften Skärgård kom idag med posten.

16:30
Kommunstyrelsen i Sibbo har idag lämnat in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen. (Se Yle Internytt, finska Yle, HS, MTV3.) Sibbo för alltså vidare besväret mot Helsingfors stadsfullmäktiges annekteringsbeslut från den 21 juni till högre instans. Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt i december att inte behandla Sibbo kommuns besvär från den 14 juli och motförklaring från den 31 oktober med motiveringen att Sibbo kommun liksom inte heller enskilda Sibbobor har besvärsrätt. (Se Det går att besvära sig över statsrådets beslut. Den 14 december 2006.)
Sibbo kommun kräver nu dels att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om avslaget eller besvärsrätten hävs, dels att Helsingfors fullmäktiges beslut om annekteringen hävs. Sipoon Sanomat berättade den 23 december att kommunstyrelsen i Sibbo den 21 december beslutit att driva besväret gällande Helsingfors stadsfullmäktiges agerande i juni vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. (Se Besvär mot betydelselöst beslut. Den 25 december 2006.)

Sibbo kommun lämnade den 8 januari in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol även angående Helsingfors kommunfullmäktiges förnyade beslut från den 29 november. (Se Metropolen. Den 8 januari 2007, Ett nytt expertutlåtande av docent Erkki Mennola. Den 9 januari 2007.) Därtill har Sibbo kommun till Högsta förvaltningsdomstolen besvärat sig över utnämnandet av kommunindelningsutredare. (Se Inte en tum ger vi efter! Den 29 november 2006.) Den 13 december meddelade förvaltningsdomstolen att den inte kommer att ta upp Sibbos besvär om utnämningen av utredninsgman. (Se Domstolsbehandlingen får vänta. Den 13 december 2006.) Det sistnämnda besväret, som alltså inte går att föra vidare, torde i första hand vara ämnat som en varning till regeringen. Skulle statsrådet ta ställning för en annektering, så vet man vad för besvär angående utredningsmannen man har att vänta. De pågående besvärsprocesserna påverkar även rent juridiskt stadsrådets beslut angående kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag.Finansminister Eero Heinäluomas specialmedarbetare, riksdagskandidat Hannu Jouhki föreslog häromdagen att det i nästa regering behövs en "Helsingforsminister" vars ansvarsområde skulle vara "Helsingfors metropolområde". Till metropoministerns uppgifter skulle enligt Jouhkin även höra samarbete med andra "metropoler" så som Stockholm, Tallin och Sankt Petersburg. Det är intressant hur debattörer i Helsingin Sanomats insändarspalter här genast ser en koppling till Sibbofrågan. (Se HS.) Sibbo förefaller vara metropolens största fiende.

Förslaget på en metropolminister är i sig komiskt. Helsingforspolitiker har den senaste tiden talat för "metropolens" betydelse i en tid då storstäderna tar över nationalstaternas roll. Nu vill man, driven av metropolhypen, plötligt tvärtom att nationalstaten skall ta över kontrollen av staden Helsingfors och skicka med en representant för regeringen när Helsingfors förhandlar med andra städer. Vad månne Jussi Pajunen skulle tycka om att ha farsan med när han besöker Stockolm eller tar emot representanter för Tallin stad? Eller är det i förhandlingar med Sibbo som man vill ha en minister att hålla i kjolen? Man blir ju lite misstänksam när politiker med rötter i andra landskap kommer till Nyland eller Helsingforsregionen och vill att staten skall ta över kommandot. Tidsenligare skulle det vara att stärka Helsingfors eller Huvudstadsregionens självstyre. Yle Internet berättar idag även att framträdande helsingforspolitiker avvisar idén om en Helsingforsminister.

Berlin är förutom en huvudstad även en delstat. Varför inte göra om Nylands landskapsförbund till Huvudstadsregionens landskapsförbund, nu när landskapsförbundet deklarerar att dess landskap är ett metropollandskap? (Se "Ruotsinkielisten aseman tasapainottuminen". Den 4 januari 2007.) Samtidigt kunde SAD fusioneras med landskapsförbundet. De nyländska kommunerna utanför Huvudstadsregionen kunde gå samman med Östra Nylands förbund, som skulle ta över namnet Nyland. Landskapsförbundets område skulle motsvara den framtida Nylands valkrets (utan Esbo, Grankulla och Vanda). Tidningen Uusimaa, som utkommer i Borgå, skulle säkert inte ha någontiong emot namnbytet. Att Sibbo eller övriga östnyländska kommuner ansluter sig till ett ett nyländskt landskapsförbund som helt domineras av Helsingfors verkar efter utredningsman Pekka Myllyniemis förslag till "Ruotsinkielisten aseman tasapainottuminen" inte speciellt trovärdigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar