Helsingfors anspråk är juridiskt ohållbart. Den 26 januari 2007

Nyhetströskeln är nu låg för Sibbonyheter. Yle har förmedlat Helsingin Sanomats nyhet om Cay Sevóns kritik mot "brevkampanjen" i Sibbo. Rubriken är "Sipoossa erikoinen kirjekampanja". Kritiken torde bygga på ett missförstånd. Rubrikerna på Svenska Yle är "Kritik mot brevkampanj i Sibbo" och "Föreningen För Sibbos kampanj får kritik". Föreningen För Sibbos ordförande Bambi Nyberg betonar i Radio Vega rätten att föra fram sin åsikt. Lyssna på ljudklipp.

Det aktuella "brevet" finns även på Internet i formatet MS Word. "Mottagaren" som enligt brevet eller den färdiga anmärkningsblanketten betalar portot är inte Sibbo kommun utan föreningen För Sibbo rf. Att mottagaren ur postens synvinkel lika väl är Sibbo kommun beror på att anmärkningarna bör sändas till någon av de tre kommuner som berörs av kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag till ändring av kommunindelning. För Sibbo distribuerade även ett förslag till anmärkning mot Helsingfors förslag till gränsjustering. Invånare i Vanda och andra som anser sig vara parter i förhållande till Vanda kan sända anmärkningar till Vanda stad. Adressen är Vanda stad, Stationsvägen 7, 01300 Vanda.

Sibbo kommun har på sin webbplats publicerat Länstyrelsens meddelande "om förlängning av den tid som reserverats för påseende av handlingarna gällande kommunindelningen och för inlämnade av anmärkningar".

13:00
Kimmo Oksanen har på sin blogg "Suurkaupungin hai" idag kommenterat föreningen För Sibbo och föreningens webbplats. Rubriken på inlägget är "Sipoon puolesta, Sipootaa vastaan". Oksanen kommenterar den påstådda obalansen i huvudstadsregionen och lovar återkomma. Mycket har Oksanen inte att komma med angående innehållet på föreningens webbplats. Jag skall själv passa på att ge lite respons: På webblatsens startsida har det länge funnits ett i ögonfallande fel, som Oksanen dock inte påtalar. Utredningsman Pekka Myllyniemis förslag har rubriserats "Manninens grän" (på finska "Mannisen rajat") och "Manninens gränsförslag". Här har man förväxlat Myllyniemi med Manninen. För Sibbos webmaster eller informatör torde kanske anse att Myllynens gränsförslag i själva verket är just "Manninens gränsförslag", fastän man är allt för taktfull för att avsiktligt säga ut det som alla tänker.

Gårdagens Sipoonsanomat informerar om de fyra publiktillställningar som För Sibbo arrangerar i februari. Tillställningarna ordnas den 5, den 6 , den 7 och den 12 februari klockan 18 på olika orter i Sibbo.

16:30
"Hfrs anspråk på Sibbo ohållbart" är senaste rubrik på Yle Internytt. Det är Jacob Söderman (Sdp) som står bakom påståendet. Yle skriver att "Enligt Söderman har sdp nu bytt åsikt i Sibbofrågan och kommit till att Sibbo och Helsingfors i förhandlingar bör komma till en lösning om hur man ökar bostadsproduktionen i området." EU:s första justitieombudsman Jacob Söderman, som även varit riksdagens justitieombudsman, säger vidare att Helsingfors anspråk på en annektering av sydvästra Sibbo är juridiskt ohållbar.

SDP:s ordförande finansminister Eero Heinäluoma kan på grund av sin domarroll då statsrådet tar ställning till Pekka Myllyniemis förslag inte ta ställning i Sibbofrågan, men han uttalade igår sitt stöd för en fredlig lösning. SDP gör klokt i att genom representanter som inte är ministrar ta avstånd från Myllyniemis förslag, speciellt efter att Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen med de kommansde regeringsförhandlingarna i tankarna gått i fällan och uttrykt sitt stöd för den av "Sdp och Centern utstakade vägen". (Se En valfråga. Den 24 januari 2007 .) Varför skulle socialdemokraterna fortsätta stöda en annektering då Myllyniemis förslag inte är juridiskt hållbart? Socialdemokraterna har mycket att vinna på att inför valet låta centerministrarnas och och de samlingspartistiska Helsingforspolitikernas mygel komma fram. Något klar linje i Sibbofrågan torde SDP inte ha, åtminstone inte enligt vad som framgår ur artikeln "Sdp vill vänta med Sibbo" i dagens Hbl.

21:30
Jag har sett videoklippet från TV-nytt där Jacob Söderman intervjuades. Även Claes Andersson, som i riksdagsvalet kandiderar för Vänsterpartiet, intervjuades. I själva verket föreslår Söderman att Sibbo skulle gå med på en annektering av ett mindre område, fast i sämja. Eller åtminstone menar han att det skulle löna sig för Helsingfors att förhandla, emedan huvudstadens anspråk saknar juridiska förutsättningar. Andersson säger att sättet att driva saken skötts mycket arrogant och oförskämt.

Jag uppskattar Södermans uttalande, men jag reserverar mig mot förslaget på en annektering av ett mindre område. I värsta fall kunde socialdemokraterna gå in för en annektering av området ALT 1 (VE 1) i Myllyniemis rapport. Området har ritats in på samma karta som Myllyniemis officiella förslag ALT 2. Inte heller en annektering av detta område torde vara möjligt enligt nuvarande lag, men det skulle inte krävas "särskilt vägande skäl" för en annektering. TV-nytt säger att mycket tyder på att annekteringen av sydvästra Sibbo blir en fråga för regeringsförhandlingar.

En annektering av ett mindre område skulle vara i uppenbar konflikt med vad som säges i Myllyniemis rapport och i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen. De argumnet som hittils har getts för en annektering kan knappast tillämpas på ett mindre område. Helsingfors skulle göra klokt i att förhandla med Sibbo, men inte om gränsjusteringar.

I dagens Helsinginuutiset ingår en riktigt saklig och informativ artikel under rubrikerna "Ministeriö hutiloi Sipoo-asiakirjat 'sinne päin'" och "Sipoo hutilointi ei ollut tahallista". Överdirektör Cay Sevón vid Inrikesministeriet säger här att missen med översättningen av Myllyniemis rapport inte var avsiktlig, vilket en del har misstänkt. Sevón berättar att översättningen blev färdig under mellandagarna, varefter den svenska versionen utan kartor sändes till länsstyrelsen. Tidningen berättar att "Sisäministeriö ja läänihallitus olivat keskiviikkona täysin eri mieltä siitä, kumpi lopulta lähetti puutteellisen selvityksen lausuntokierrokselle." Sevón säger dock at det slutliga ansvaret är hennes, fastän hon var på semester då översättningen sändes till länsstyrelsen. Hon säger å andra sidan även att "Aikataulu on ollut sellainen, että olisi ollut ihme, jos se olisi pitänyt." Kanske det inte är så konstigt att överdirektören irriteras av anmärkningar vars behandling kunde medföra ytterligare förseningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar