Skärgården. Den 10 januari 2007


Enligt Helsingfors förslag till ny kommunindelning, som Helsingfors stadsfullmäktige bekräftade den 29 november, skulle en stor del av Sibbo skärgård tillfalla Helsingfors. Samma dag som Helsingfors den 21 juni gjorde sitt ursprungliga inkorporeringsbeslut skrev Astrid Thors på sin blogg att "om tex Simsalö skulle hänföras till Helsingfors, då talar vi inte mera om att respektera språklagen och grundlagen!" Förslaget att införliva skärgården med Helsingfors var avsiktligt eller oavsiktligt en provokation mot Sibbo, finlandssvenskarna och Sfp.


I sitt tal vid bostadsmässan i Esbo den 14 juli sade stadsminister Matti Vanhanen att Sibbo bör få behålla skärgården eller att Helsingfors inte behöver den. Ordalydelsen var följande: "Rajojen suhteen on keskityttävä yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaan maahan, tätä taustaa vasten olen valmis tarkastelemaan mm. saariston osuutta ratkaisussa." Enda godtagbara orsaken till en annektering var enligt Vanhanen att öka utbudet på tomtmark. Efter att ha läst utredningsman Pekka Myllyniemis rapport noterade Vanhanen på sin blogg den 2 december att det av Myllyniemi föreslagna området var mindre än det område som Helsingfors hade föreslagit att annektera och tillade att "Alkuperäisessä esityksessähän oli jostain syystä laaja saaristo ja asuttuja kyläalueita, joihin oli vaikea kuvitella uusia asuinalueita." I Helsinginsanomat sade Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Korpinen den 10 augusti emellertid att det inte kan komma på fråga att Sibbo skulle få behålla skärgården, medan Helsingfors skulle få en "Danzig korridor":


"Helsingillä ei ole mitään aikomuksia kajota Sipoon lounaiseen saaristoon, mutta uusien asukkaiden virkistysmahdollisuudet merelle ja pääsy Helsingin omistamille saarille olisi turvattava. Saaristo kuuluu kiinteänä osana kokonaisuuteen."

 

Korpinen och Vanhanen har redan på tjänstens vägnar olika perspektiv på Sibbo skärgård, men skillnaderna i synsätt är nog även ideologiskt betingad. Den 19 september berättade Helsingin Sanomat att Helsingfors ledning på våren hade hotat med att kräva ett område som inbegrep en ännu större del av Sibbo skärgård. Enligt den av Helsingin Sanomat publicerade kartan skulle ådalen med Sibbesborg och Ingamns mejeri även i forsättningen tillhöra Sibbo, men bl.a. Norrkullalandet skulle tillfalla Helsingfors.


I sin rapport har Pekka Myllyniemi tagit i beaktande att skärgården bör förbli en del av Sibbo, så som stadsministern antytt. Alla öar med undantag av Björnsö har uteslutits ur alla Myllyniemis alternativ. Myllyniemi skriver enligt den svenska översättningen följande:


Grovt taget begränsar sig alla alternativen till det område som ingår i Helsingfors förslag. Den principiella skillnaden i utgångspunkt för alla modeller som behandlas här är att Sibbo skärgård förblir sammanhängande och blir kvar på Sibbosidan, med undantag för Björnsö.

 

Att Björnsö, som har broförbindelse, skulle höra till Helsingfors motiverar Myllyniemi med att ön skulle sakna direkt bro- eller landförbindelse till det övriga Sibbo, ifall Östersundom anslöts till Helsingfors. Enligt ett av Myllyniemis alternativ eller en av hans modeller sträcker sig Helsingfors gräns, liksom i Helsingfors förslag, ända fram till Sibboviken, men ådalen och skärgården förblir på Sibbosidan. Att det är en landkrabba som gjort utredningen framgår tydligast just av detta alternativ, som Myllyniemi benämnt V3.


På finska heter skärgård saaristo, vilket antyder att skärgården består av öar. Lika väl kan även kusten vara en väsentlig del av en skärgårdsmiljö, som naturligtvis inte har några exakt definierbara fysiska gränser. En broförbindelse behöver inte betyda att en ö inte längre är en del av skärgården. På Björnsö bor numera attraktiva skattebetalare, som åker bil till jobbet, Men på Björnsö finns även Sibbos sista skärgårdsbutik. (Öppethållningstider under vintersäsongen to-lö 9 - 17, sö 10 - 17). Butiken fanns tidigare på Granholmen, men flyttade för ett drygt årtionde sedan till Björnsö, mycket lämpligt intill farleden ut från Storören. (Se bilden ovan.) I sin rapport understryker Myllyniemi att Sibbo skulle få behålla Storörens båthamn enligt utredningsmannens förslag V2.


Enligt Myllyniemis förslag skulle även Östersundom kyrka eller "kapellet" tillfalla Helsingfors. Östersundom kapell och speciellt gravgården intill kyrkan har särskilt betjänat skärgårdsbefolkningen. När jag var barn åkte vi till Östersundom kapell med båt från Simsalö via sundet mellan Björnsö och fastlandet ända upp i Kapellviken, där vi tog i land alldeles invid kapellet. Bara med tanke på Östersundom kyrka skulle en inkorporering av sydvästra Sibbo vara ett helgerån, bokstavligen. Jämfört med Pekka Korpinen förefaller Myllyniemi visa en viss förståelse för skärgården. Lika väl innebär utredningsmannens förslag en stympning av Sibbo skärgård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar