ÖNF godkände utlåtande om Myllyniemis rapport. Den 29 januari 2007

Regeringens bostadspolitik är inkonsekvent. Jag har läst Timo Juurikkalas blogginlägg "Hallituksen asuntopolitiikka". Jag citerar:

Sipoon valtauksen kohdalla hallitus on esiintynyt jämäkkänä pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen edistäjänä. Kapiteelin maakauppojen yhteydessä ahneus on voittanut, mikä antaa hyvin ristiriitaisen kuvan valtion linjasta. Käsittämätöntä toimintaa!

9:30
"Sipoo järjestää kuntarajoista kansanäänestyksen" är rubriken på Helsingin Sanomats webbplats. Ingen nyhet precis, men liksom Yle Internet påpekar man att föreningen För Sibbos brev, som kom förra veckan av en del har förväxlats med röstsedlarna som Sibboborna får denna vecka.

16:30
Landskapsstyrelsen för Östra Nylands förbund har idag behandlat ett utlåtande om kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis rapport. Jag citerar ärendelistan:

Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi föreslår i sin rapport att ett område i Sibbo med över 5 % av invånarantalet och över 10 % av arealen lösgörs från kommunen. Då borde det en-ligt 3 § kommunindelningslagen finnas särskilt vägande förutsättningar. Enligt experter uppfylls dock inte de rättsliga förutsättningarna för en överföring av området: de allmänna förutsättningar som nämns i 3 § kommunindelningslagen finns inte.

I sitt utlåtande, bilaga 13/1 konstaterar Östra Nylands förbund att den rapport som kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi överlämnat till inrikesministeriet 30.11.2006 inte innehåller de förutsättningar för ändrandet av kommunindelningen som krävs i kommunindelningslagen. Rapporten innehåller inte heller samhällsstrukturella eller andra grunder till ändrande av kommunindelningen. Landskapsstyrelsen anser att påståendena om Östra Nylands förbunds verksamhet är felaktiga, att de inte hör till saken och att de är synnerligen beklagliga och osakliga.

17:00
Under rubriken "Flygekorrar skyddas bättre än finlandssvenskar" presenterar Hufvudstadsbladet idag det senaste numret av tidskriften Skärgård. Hbl berättar att det i numret finns "färska utdrag ur Rolf Wadenströms berömda blogg". Det var uppmuntrande att läsa att Hbl betecknar min blogg som berömd, för vad jag vet har tidningen inte tidigare omnämnt min blogg. För övrigt är mitt förnamn Ralf.

18:00
Landskapsstyrelsen har godkänt sitt utlåtande. Yle Internytt har bublicerat en notis med rubriken "ÖNF mot Myllyniemirapporten". Jag citerar:

Enligt utlåtandet finns inte de rättsliga förutsättningarna för en överföring av delar av Sibbo till Helsingfors.

Landskapsstyrelsen tycker inte heller att Myllyniemirapporten innehåller samhällsstrukturella eller andra grunder till att flytta kommungränsen. Östra Nylands förbund tar också avstånd från rapportens påståenden om förbundets verksamhet och karaktäriserar dem som synnerligen beklagliga och osakliga. Östra Nylands förbund påpekar också att Pekka Myllyniemi inte har utrett hur en gränsjustering påverkar övriga Östnyland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar