Helsingfors stad är samarbetsovillig. Den 18 januari 2007

Tidskriften Skärgård har idag uppdaterat sin hemsida.

Dagens Sipoonsanomat berättar att föreningen För Sibbo sänder en färdig besvärblankett (MS Word doc) till alla hushåll i Sibbo. Blanketten finns från och med i dag på föreningens webbplats. Enligt kunggörelsen som publicerades den 4 januari skall de skriftliga anmärkningarna tillställas kommunstyrelsen i den kommun i vilken de som har framställt anmärkningen är invånare eller med avseende på vilken de anser sig vara parter i övrigt. Eftersom jag bor intill den så kallade Westerkullakilen, är anställd av Vanda stad och är lärare för elever från bl.a. Västersundom anser jag att jag kan rikta min anmärkning till stadsstyrelsen i Vanda. Visserligen är Sibbos sak vår, men förslaget om en inkorporering av Vikkullaområdet med Svarta backen-Borgarstrands naturskyddsområde berör i sig oss som bor eller arbetar i Vanda. Som jag ser det är Vandas ståndpunkt till utredningsman Pekka Myllyniemis förslag helt öppen. Här lönar det sig att försöka påverka, om inte med en anmärkning så åtminstone genom att skriva sitt namn på adressen för Westerkulla. (På adressen har det under den senaste veckan kommit närmare 400 nya namn.)

I en kolumn med rubriken "Sipoon rajat eivät ole pyhiä" i dagens Sipoonsanomat går kommunfullmäktigeledamot Hanne Aho (Sdp) indirekt Helsingfors ärende. Liksom några andra lokalpolitiker i Sibbo utnyttjar hon Helsingfors annekteringsförsök för egna politiska syften och beskyller Sibbos traditionella politik för den aktuella konflikten. Hon låter även förstå att Helsingfors torde få sin vilja igenom. Min egen bedömning är att Sibbo torde kunna försvara sina gränser, som åtminstone jag känner en vördnad för, tack vare att Sibbo tidigare har motsatt sig planerna på en metrolinje till Sibbo och tack vare att Sibbo har hört till ett annat landskapsförbund än Helsingfors. Det finns visserligen alltid risker med att inte vara med där besluten fattas, men det är inte sagt att Sibbo skulle ha en egen representant i Nylands landskapsstyrelse. För att Sibbopolitikerna och inte bara Sibboborna skall kunna stå eniga mot anfallet från Helsingfors har det kanske dock varit nödvändigt att Sfp och De Gröna sökt en gemensam linje med övriga partier. När det gäller avståndstagandet från utredningsman Pekka Myllyniemis förslag borde Sibbo dock göra gemensam sak med Östra Nylands förbund, som ju även i högsta grad berörs av Myllyniemis rapport och förslag.

Idagens Hufvudstadsblad ingår en artikel med rubriken "Helsingfors ger Sibbo kalla handen". I dagens Helsinginsanomat ingår en artikel om samma ämne med rubriken "Sipoon kunnanjohtaja esitti Helsingille uuden yhteistyötarjouksen" och underrubriken "Helsinki ei suostu neuvotteluihin Sipoon maankäytöstä". Tidningen skriver att "Helsingin kaupunki ei aio käydä neuvotteluja Sipoon kunnan kanssa Lounais-Sipoon kohtalosta ennen kuin valtioneuvosto on ottanut kantaa Helsingin esitykseen Lounais-Sipoon liittämiseksi Helsinkiin." Tidningen berättar att stadsstyrelsen fick brevet med förslaget till samarbete redan förra veckan. Pajunen säger att behandlingen av stadsstyrelsens behandling av förslaget torde framskrida snabbt, men tillägger att det först är skäl att se hur Myllyniemis förslag framskrider. Efter stadsrådets ställningstagande till utredningsmannens förslag eller efter en eventuell där på följande rättsprocess torde dock Helsingfors förhandlingssituation vara betydligt svagare än den är nu.

Att Pajunen och Helsingfor tackar nej till ett initiativ till samarbete är en god nyhet för den som värnar om Sibbo och naturen i Östersundom och Sibbo storskog. Det är Helsingfors, inte Sibbo som inte vill samarbeta, fastän utredningsmannen hävdar det motsatta i sin rapport. Stadsdirektör Jussi Pajunen säger visserligen till Helsinginsanomat att "Vuosien varrella olemme käyneet neuvotteluja Sipoon kanssa erilaisissa yhteistyöryhmissä. Lopputuloksena on ollut aina se, että Sipoo ei ole ollut yhteistyöhaluinen eikä tahtonut ymmärtää Helsingin näkemyksiä seutuyhteistyöstä." Helsingfors syn på regionalt samarbete har dock i hög grad handlat om att rita in en metrolinje genom Östersundom. Påståendet att Sibbo inte själv skulle har råd att bygga metron lyfts nu fram som ett centralt argument för den föreslagna annekteringen. (Se Östra Nylands förbund har stått i vägen för metron. Den 3 januari 2007.)

Idagens Helsinginsanomat ingår en rättelse gällande en notis om översvämning på landsvägen i Östersundom. Tidningen benämnde fortsättningen på Österleden, liksom Helsingfors gör i sitt berömda uttlåtande, Gamla Borgåvägen istället för Nya Borgåvägen. Utöver Borgåleden (motorvägen) och Nya Borgåvägen, som går genom södra Sibbo, finns det faktiskt en gammal Borgåväg, som liksom järnvägen till Borgå går genom Nickby. Nya Borgåvägen och motorvägen till Borgå har medfört att Nickby hamnat en aning utanför, men den senaste tiden har utvecklingen av Nickby främst hämmats av att Helsingfors även här pantar på mark, som staden vägrat att sälja. Detta kan vara skäl att komma ihåg då det hävdas att Helsingforsregionens samhälsstruktur inte utvecklats i östlig riktning.

23:30
Ett ledarstick i morgondagens Hufvudstadsblad har rubriken "Lyssna till vad Sibbo erbjuder!".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar