Stort motstånd mot annekteringen i huvudstadsregionen. Den 6 januari 2007


"Sipoon maiden pakkoliitos ei saa kannatusta pääkaupunkiseudulla" är rubriken på en huvudnyheten i dagens Helsinginsanomat. Internetupplagans rubrik är "Pääkaupunkiseudun asukkaista alle kolmannes ottaisi Sipoon maita" . Finska Gallup har på uppdrag av Helsingin Sanomat gjort en förfrågning av invånare i Helsingfors, Esbo och Vanda, som visar att mindre än en tredje del av Huvudstadsregionens invånare motsätter sig en anslutning av sydvästra Sibbo till Helsingfors. Även i Helsingfors är det flera som motsätter sig än som stöder en annektering. I tidningen ingår även en kommenterande artikel med rubriken "Potku jalkoväliin". Jarmo Huhtanen skriver:


Se ei ole yllättävää, että pakkosiirtoa vastustetaan enemmän kuin kannatetaan kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa, kaikissa ammattiryhmissä, kaikissa ikäryhmissä ja kaikkien puolueiden kannattajien joukossa.
Se johtuu siitä, että Helsingin poliittiset omahyväkkäät eivät ole kyenneet pidättelemään voitonriemuista röhönauruaan.

Den goda nyheten med resultaten från enkäten i dagens Helsinginsanomat är inte bara att en klar majoritet av huvudstadsborna är emot en annektering av sydvästra Sibbo. Den bästa nyheten är att resultaten publicerades på paradsidan i Finlands överlägset mest inflytelserika tidning. I det postmoderna mediesamhället redogör enkäten inte bara för den allmänna opinionen, utan ekätresultaten formar även opinionen. Om Finska Gallup gjorde om enkäten med samma frågor, skulle en betydligt större del av de utfrågade svara ett de motsätter sig en annektering.


De stora förlorarna i fallet Sibbo är De Gröna och Centern. I en artikel, som inte publicerats i den konstnadsfria webbupplagan, säger de grönas Otto Lehtipuu att "Valtuustoryhmä ajattelee, että rakentamista voidaan ohjata alueille, jotka eivät uhkaa Sipoonkorpea." Att detta är ett naivt önsketänkande inser man lätt då man tar en titt på utredningsmannens förslag. De gröna har i praktiken verkat för att en stor del av Sibbo storskog bebyggs med egnahemshus, varifrån de nya invånarna åker bil till jobbet. De gröna i Helsingfors har i fallet Sibbo hamnat i konflikt med naturskyddsorganisationerna, vilket skadat partiets trovärdighet som ett miljöparti. Centern har genom att stöda Helsingfors annekteringsplaner försökt göra ett charmoffensiv i huvudstadsregionen, men partiet kommer speciellt i Nylands valkrets att få betala ett högt pris för centerministrarnas uttalande i Sibbofrågan. Mindre än en femte del av Centerns anhängare i huvudtadsregionen stöder en annektering.


Det kan förefalla som om folket är emot, men politikerna för en annektering. Detta gäller dock endast i Helsingfors. Den 30 november publicerade Yle rösultatet från en förfrågan enligt vilken en överväldigande majoritet av riksdagsmännen från Nylands valdistrikt motsätter sig en annektering av Sibbo. Statsminister Matti Vanhanen, som i riksdagsvalet ställer upp i Nyland, kan från konkurrerande kandidater räkna med hård kritik för sitt agerande i fallet Sibbo.

Under rubriken "Starkt motstånd mot inkorporering" förmedlar Yle Internytt (och text-TV och FST5 Nyhetsfönster) nyheten om mätningen som Finska Gallup har gjort på uppdrag av Helsingin Sanomat. "Kysely: Pk-seudun väestä puolet vieroksuu rajansiirtoa" är rubriken på finska Yle. Text-TV:s versioner är "Kysely: Sipoo-liitosta vieroksutaan" och "Pk-seudulla vieroksutaan rajansiirtoa". "Pääkaupunkiseudun asukkaat eivät halua Sipoon maita" är rubriken på MTV3 webbplats. Text-TV:s verion är här "Helsingissä ei haluta Sipoon maita". "Motståndet mot anslutning av Sibbo stort i huvudstadsregionen" är rubriken på FNB:s notis. Rubriken på Fyrans text-TV är "Enemmistö jättäisi Sipoon rauhaan".

Dagens Helsinginsanomat noterar även att södra Finland hotar att bli utan skidtunnel pga Helsingfors annekteringsplaner. (Se "Etelä-Suomi on jäämässä edelleen ilman maanalaista hiihtokeskusta".) Naturligtvis är detta ur Sibbos synvinkel bara ett exempel på hur destruktivt Helsingfors agerande har varit, men en vinter som denna skall inte efterfrågan på en skidtunnel underväreras.

På tal om skidtunnlar, så tycks naturen kunna producera konstsnö. Istället för att skida vandrade jag idag med min son på axlarna runt Svarta backen. Där hittade vi kvistar och grenar med snö, som bildats då vatten trängt ut på grund av nattfrosten. Snön såg ut som sockervadd. Se bilden nedan. Jag tog fotografier av bland annat snö och och råmärken på gränsen mellan Helsingfors och Vanda. Helsingfors vill flytta på Vandas råmarken och ansluta Svarta backen till huvudstaden, bara för att kunna annektera sydvästra Sibbo. De som liksom jag tycker att Svarta backen bör förbli en del av Vanda kan adress på portalen hakunila.fi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar