Sensationella avslöjanden. Den 16 januari 2007

Det nya numret av tidskriften Skärgård presenteras på sida 13 i dagens Borgåblad. Borgåbladet finns nu i sin helhet på webben i formatet pdf. Till slutet av januari kan Bbl läsas kostnadsfritt i digital version under benämningen e-tidningen.

12:00
Sibbo kommun har på sin webbplats idag publicerat besväret till Högsta förvaltningsdomstolen, samt ett bifogat utlåtande av docent Erkki Mennola. Texten i besväret handlar inte bara om juridiska tolkningar, utan tar även ställning till hur det gick till då Helsingfors i juni gjorde sitt annekteringsbeslut. Besväret och i synnerhet Mennolas utlåtande borde i högsta grad intressera så väl medier som ministrar.

Erkki Mennolas utlåtande omfattar även Pekka Myllyniemis rapport. Utlåtandet skulle vara tidernas nyhetsbomb, om inte jag på min blogg redan analyserat Myllyniemis rapport. Mennola har dock gjort en självständig analys och föreslår bl.a. att delar av Myllyniemis rapport i själva verket härstammar från ett dokument som ursprungligen varit ämnat att ge motiveringar för en sammanslagning av Östra Nylands förbund med Nylands förbund. Mennola säger även att allting tyder på att förutom Helsingfors stad även Nylands förbund deltagit i författandet av rapporten.

I mitt blogginlägg Ett nytt expertutlåtande av docent Erkki Mennola. Den 9 januari 2007 skrev jag "På grund av de stora likheterna mellan Helsingfors utlåtande och Myllyniemis rapport hann Mennola oavsiktligen ge ett expertutlåtande över argumenten i kommunindelningsutredarens rapport innan rapporten hade blivit offentlig." Mennola säger själv i sitt utlåtande att en skild analys av Myllyniemis motiveringar för en annektering är överflödig, eftersom Myllyniemi i sin rapport bara upprepar de motiveringar som Helsingfors framfört.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar