Kolonialism. Den 19 januari 2007

"Delat om kärnkraft men enigt om Sibbo" är rubriken för en notis i dagens Hufvudstadsblad. Notisen handlar om de finlandssvenska socialdemokraternas valprogram, som presenterades igår. Hbl skriver:

Inställningen till kärnkraft vacklar men när det gäller Sibbo blir det ett rungande nej till annekteringsplanerna. De finlandssvenska socialdemokraternas (fsd) sex kandidater i riksdagsvalet är överens om att Helsingfors inte ska få ta delar av Sibbo.

I motsats till partiets ministrar tycker de att ett annekteringsbeslut är helt åt skogen.

– Kolonialismen fungerar inte som regional metod, säger Maarit Feldt-Ranta, partisekreterare i sdp och kandidat i Nyland. Hon upprepar att avgörandet borde skjutas fram till nästa regering.

Kolonialism var rätta ordet. Kolonialism är vad Helsingfors planer handlar om. Hbl skriver vidare att varken Feldt-Ranta eller fsd kan påverka beslutet och att "Så som det nu ser ut blir det ett ja i regeringen i februari." Här misstar sig tidningen grovt. Frågan är bara i vilket skede av valkampanjen det är taktiskt optimalt att lyfta fram den politiska skandal som centerministrarna är involverade i. En verklig skandal är åtminstone utnämningen av utredningsman och den pseudoutredning som kommunministern lät utföra. "Skandal i Sibboutredningen" är även rubriken på Arbetarbladets första sida den 8 december. På sida 4 i samma nummer säger en av FSD:s sex riksdagskandidater, Kjell Grönqvist att Myllyniemis utredningen är en "låtsasutredning" och tillägger följande:

Myllyniemi är styrd av Helsingfors. Vi visste att Helsingfors ville ha ungefär 3 000 hektar och krävde 5 000. Myllyniemi har bra kontakter åt det hållet, han sitter bland annat i Nylands förbunds styrelse och det är ingen bra kombination med tanke på utredningen.

Sdp:s partisekreterare Maarit Feldt-Ranta önskar kanske förhindra att partiorförande Eero Heinäluoma på grund av sitt uttalanden i juni måste jäva sig då stadsrådet tar ställning till kommunindelningsutredarens förslag. Detta kunde uppfattas som pinsamt, men Heinäluomas ställningstagande i offentligheten är en bagatell jämfört med centerministrarnas agerande i frågan. Vill FSD rädda Sibbo, bör riksdagskandidaterna lyfta fram fallet Sibbo före regeringen gör sitt beslut.

Dagens Helsinginsanomat noterar att Helsingfors stad utsett Helsingin Sanomats redaktör Jarmo Huhtanen till "årets stadsredaktör". (Artikeln om årets stadsredaktör har i efterskott publicerats även på tidningens webbplats under rubriken "Jarmo Huhtasesta vuoden kaupunkitoimittaja".) Huhtanen har på Helsingin Sanomats webbplats skrivit en blogg med rubriken "Kaupugin valot". Flera av blogginläggen har handlat om fallet Sibbo. Under rubriken "Entä jos" skrev Huhtanen den 2 december ett intressant men skrämmande inlägg om den centerpartistiska stadsfullmäktigeledamoten Mari Kiviniemis ställningstagande i gränskonflikten mellan Helsingfors och Sibbo. Kiviniemi säger enligt citeringen i Huhtanens blogg att "Keskustan tavoitteena on, että nykyinen hallitus päättää asiasta. Parasta olisi, että liitos tapahtuisi Helsingin esittämässä alkuperäisessä laajuudessa." Detta uttalande föranleder Huhtanens att spekulera:

Voisiko keskustavetoinen hallitus päättääkin liittää Sipoosta Helsinkiin isomman kaistan kuin selvitysmies Pekka Myllyniemi ehdottaa? Hallituksella lienee siihen täysi valta ja ilmiselvästi joidenkin keskustalaisten johtohenkilöiden tuki.

I egenskap stadsfullmäktigeledamot är väl vikarierande utrikeshandels- och utvecklingsminister Mari Kiviniemi oberoende av sina uttalanden jävig då stadsrådet skall ta ställning till annekteringen av sydvästra Sibbo. Frågan är varför hon skulle förespråka ett större område, om detta ändå inte kan komma på fråga . En tänkbar möjlighet är att hennes tilldelade roll i skådespelet är att få Helsingfors katastrofalt dåligt förberedda förslag att framstå som seriöst och därmed Myllyniemis förslag att framstå som en kompromiss, trots att hans förslag motsvarar det område som Helsingfors egentligen hela tiden varit ute efter. Men eftersom minister Kiviniemi håller Helsingfors officiella förslag på agendan, så finns det skäl för Sibboborna och Sibbos vänner att fortsättningsvis tala om brutal och hänsynslös kolonialism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar