Bekant argumentationsstil. Den 23 januari 2007

"Fusionskrav överraskade Östnyland" är rubriken på huvudnyheten i dagens Borgåblad. Se e-tidningen. Hufvudstadsbladet hävdar att Pekka Myllyniemi (sdp) från Lojo hörde till de som röstade för förslaget om en fusionering av de nyländska landskapsförbunden, men Borgåbladet berättar att Myllyniemi i själva verket jävade sig i fusionsfrågan. Sfp:s representanter röstade tillsammans med Centerns representant från Vichtis emot förslaget om ett initiativ till en fusion.

I en artikel med rubriken "Uudenmaan liitto esittää Manniselle Itä-Uudenmaan liiton lakkauttamista" i Uusimaa kommenterar landskapsdirektören för Östra Nylands förbund Jaakko Mikola initiativet till en sammanslagning av landskapsförbunden:

Mikkolan mukaan yhteistyö on sujunut hyvin sekä Uudenmaan liiton että Etelä-Suomen maakuntaliittojen liittoutuman kanssa.
Kaikkien mahdollisten väliportaanhallinnon uudistusten pitää Mikkolan mukaan tapahtua kokonaisuutena kunta- ja palvelurakennehankkeen jälkeen.
– Tässä vaiheessa ei tarvita yksittäisiä hyvän hallintotavan vastaisia paniikkireaktioita, jollainen Itä-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liiton lakkauttaminen olisi, sanoo Mikkola.

17:00
Nylands förbund meddelar på sin webbplats (bara på finska) att förbundets representanter under landskapsstyrelseordförande Tapani Mäkinens ledning idag överlämnat initiativet till en sammanslagning av Nylands förbund och Östra Nylands förbund till region- och kommunminister Hannes Manninen. Det var raska tag. Manninen bedömde dock att beslutet i frågan torde göras först av nästa regering.

Nylands förbund har på sin webbplats även publicerat initiativet, som är identiskt med det förslag till initiativ som hade bifogats till föredragningslistan. I meddelandet på landskapsförbundets webbplats återges argumenten från initiativet till inrikesministeriet:

Maakuntajako Uudellamaalla ei perustu toiminnallisiin seikkoihin eikä asukkaiden käyttäytymiseen, vaan yhtenäinen asunto-, markkina-, työssäkäynti- ja palvelualue jakautuu epäluonnollisella tavalla kahtia. Epäkohta on poistettavissa vain valtioneuvoston tekemällä päätöksellä, aloitteessa todetaan.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhdistämisestä on keskusteltu koko vaalikauden ajan, mutta edistystä ei ole tapahtunut.

Stilen och sättet att resonera förefaller mycket bekant. I Pekka Myllyniemis rapport Kunnan osaliitos Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä heter det:

Uudenmaan fyysinen ja toiminnallinen yhdyskuntarakenne muodostaa yhtenäisen työssäkäynti-, asuntomarkkina- ja palvelutarjonta-alue. Hallinnolliselle maakuntarajalle ei ole yhdyskuntarakenteellisia eikä toiminnallisia perusteita.

I själva initiativet, som idag överlämnades till Hannes Manninen, står det:

Uudellamaalla maakuntajako ei perustu toiminnallisiin seikkoihin eikä asukkaiden käyttäytymiseen, sillä yhtenäinen asuntomarkkina-, työssäkäynti- ja palvelujen alue jakautuu epäluonnollisella tavalla kahtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunniksi.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhdistämisestä vapaaehtoiselta pohjalta on keskusteltu koko vaalikauden ajan ilman, että asiassa olisi tapahtunut minkäänlaista edistystä. Näin ollen yllä kuvattu epäkohta on poistettavissa vain valtioneuvoston tekemällä päätöksellä. Valtioneuvoston päätös olisi johdonmukainen jatke niille monille ponnistuksille, joita vaalikauden aikana on tehty Helsingin seudun kilpailukyvyn parantamiseksi ja aluehallinnon kehittämiseksi.

Formuleringen ingav åtminstone mig uppfattningen att man hoppats på ett beslut ännu under minister Manninens ledning. För övrigt är det intressant att man påstår att "olägenheten" endast kan avskaffas med statsrådets beslut och att inga framsteg har skett, trots att t.ex. Borgå gjort en utredning om ett eventuellt medlemskap i Nylandsförbund. Utredningen godkändes av stadsstyrelsen i Borgå just igår. (Se Yle Internytt.)

Lämpligen har Myllyniemis rapport enligt länken på Inrikesministeriets webbplats nu hamnat på domänet pollisi.fi. (Jag har inte själv ännu gjort någon polisanmälan med anledning av det omfattande plagiatet.) Adressen är http://www.poliisi.fi/intermin/biblio.nsf/F02B0A6A567AC594C225723600371B05/ $file/532006.pdf. Stöldgods bör överlämnas till polisen, men visst är det intressant att man på polisens adress kan ladda ner ett verk som uppenbart bryter mot lagen om upphovsrätt. Jag syftar inte på att väsentliga delar av rapporten i själva verket torde ha skrivits av Helsingfors stadskontor och representanter för Nylands förbund, utan på att rapporten innehåller ett flertal sidor som direkt är kopierade från encyklopedin Wikipedia. (Se Fatalt missförstånd. Den 9 december 2006, Pirathandel. Den 26 december 2006.)

Dagens Hufvudstadsblad skriver att orsaken till att tiden för anmärkningar mot utredningsman Pekka Myllyniemis rapport förlängts är att "länsstyrelsen inte översatt hela rapporten till svenska". Vidare skriver tidningen att "bland annat ortsnamn har blivit oöversatta". Det är dock inte länsstyrelsen, utan Inrikesministeriet som låtit översatta den kontroverisella rapporten. (Å andra sidan saknades kartor och tabeller även i den svenska översättningen av lantmeteriverkets utlåtande.) I den ursprungliga versionen av den svenska översättningen saknades all grafik. Texten var direkt levererad från översättaren utan att någonting gjorts åt layouten. Denna version fanns tillgänglig den 4 januari. Först den 15 fanns den officiella versionen med kartor och tabeller tillgänglig på svenska. Pdf-filen är skapad den 15 men ändrad ännu den 16 januari. Med andra ord torde det ha tagit betydligt längre tid att överätta rapporten till svenska än det tog för Myllyniemi att klippa och klistra ihop texten som den finska orginalversionen består av. Även den svenska översättningen hittas på dome .fi. Adressen är http://www.poliisi.fi/intermin/biblio.nsf/672EF899C8A75810C225726B003A96BD/ $file/042007.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar