En valfråga. Den 24 januari 2007

0:00
"Päätös Sipoon rajansiirrosta siirtyy käännösmöhläyksen takia" är rubriken i dagens Helsinginsanomat. Beslutet förskjuts, eftersom den svenska texten saknades från kartorna då utredningsman Pekka Myllyniemis förslag ställdes till påseende den första veckan i januari. Helsingin Saniomat skriver:

Kyseessä on muotovirhe. Lain mukaan tekstit pitää olla molemmilla kotimaisilla kielillä.

Helsinki on vienyt rajansiirtoasiaa eteenpäin kiireellä. Syynä on se, että hallituksen pääpuolueet, keskusta ja Sdp, ovat ilmoittaneet kannattavansa Helsingin tavoitteita Lounais-Sipoossa.

Kuntaministeri Hannes Manninen (kesk) myönsi tiistai-iltana Helsingin Sanomille, että valtioneuvosto ei ehdi tekemään päätöstä kuntarajan siirrosta ennen maaliskuun eduskuntavaaleja.

"Ennen vaaleja se ei toteudu", Manninen sanoi.

Manninen muistutti, että hallitus istuu toimitusministeristönä vielä kuukauden vaalien jälkeenkin. Manninen on selvityttänyt, ettei ole ainakaan juridisia esteitä sille, että hallitus voisi tehdä päätöksen vaalien jälkeen.

I värsta fall behöver alltså regeringen inte ta det politiska ansvaret för sitt beslut. Ministrarna får inte överhuvudtaget ta ställning till Sibbofrågan före valet. Helsingin Sanomat skriver vidare att "Yllättävän käännöstyön vuoksi huomautusten annon takarajaa piti siirtää kahdella viikolla alkuperäisestä helmikuun 15. päivästä maaliskuun 9. päivään." Anmärkningstiden fllyttades dock från den 5 till den 15 februari, enligt vad som meddelades i måndags.

En kommenterande artikel på Helsingin Sanomats webbplats har rubriken "Virkamies: Ei kömmähdystä". I Helsingfors beklagar man förseningen, vilket är att betrakta som goda nyheter. Jag citerar:

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel Hiltunen (sd) toivoi tiistaina yhä, että nykyinen hallitus ehtisi tehdä rajansiirtopäätöksen: "Tässä hallituksessa on ministereitä, jotka tuntevat koko hankkeen alusta alkaen. Uuden hallituksen muodostaminenkin vie aikansa."

Hiltunen epäilee, että on lähinnä teoriaa, että vaalien jälkeinen toimitusministeristö tekisi päätöksen rajansiirrosta.

"Minulla on se käsitys, että toimitusministeristö hoitaa vain kiireellisiä asioita. Tämä ratkaisu on yhteiskuntapoliittinen."
Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori (kok) oli harmissaan käännöstöppäyksestä: "Se on hyvin valitettavaa, että asiassa, jonka tiedetään olevan herkkä ja jossa tiedetään kaikista vaiheista valitettavan, syntyy tämän tyyppisiä vahinkoja."

"Ingen brådska med fusion" är rubriken på första sidan av dagens borgåblad. Halva sidan fylls av en bild av minister Hannes Manninen. (Se e-tidningen.) "Kommunministern skyndar inte på en landskapsfusion" är rubriken på en intrvju med Manninen på sidorna 4 och 5. Manninen kommenterar även Sibbofrågan. Även i Borgåbladet säger Manninen att beslutet i Sibbofrågan inte kan tas före valet:

– Jag har aldrig sagt att frågan behandlas före valet. Men den här regeringen gör det nog – bara det är tekniskt möjligt. Det kan ju hända att vi får vänta på något utlåtande, och sådant måste man alltid vara beredd på.

"Metropol byggs inte med politiska beslut" är rubriken för ledaren i dagens Bbl. Sune Portin kopplar här ihop fallet Sibbo med Nylands förbunds initiativ om en fusion av Nylands och Östra Nylands förbund:

Först gör Helsingfors en kringgående manöver och anfaller Sibbo med krav på landområden. Efter en tids fäktning, där utgången fortfarande är oviss, kommer ett frontalanfall från Nylands förbund på hela Östra Nyland. Det handlar om att Helsingfors vill ha inflytande över markplaneringen längs med hela sydkusten från Abborfors till Hangö.

7:00
"Inget beslut om Sibbo före valet" är rubriken på Yle Internyt. "Sipoo-päätös viivästyy käännösmöhläyksen takia" är rubriken på finska Yle. Rubriken på MTV:s webbplats är "Kielivirhe lykkää Sipoon rajapäätöstä". Huvudnyheten på paradsidan i dagens Helsinginsanomat har rubriken "Kartan käännösmöhläys siirtää Sipoon rajansiirron yli vaalien". Här skriver tidningen att "Kuntaministeri Hannes Manninen on kuitenkin selvittänyt myös sitä mahdollisuutta, että päätöksen tekisi vaalien jälkeinen toimitusministeristö. Manninsen mukaan sille ei ole ainakaan juriidista estettä."

11:00
"Manninen tror att regeringen kan fatta Sibbobeslut" är rubriken på FNB:s notis. Jag citerer notisen:

Kommunminister Hannes Manninen (c) säger att det är möjligt att den nuvarande regeringen kan fatta ett beslut om en inkorporering av sydvästra Sibbo med Helsingfors direkt efter riksdagsvalet. Enligt Manninen finns det inga juridiska hinder för att regeringen fattar beslutet som en expeditionsministär.

Manninen ville dock inte spekulera för FNB hur troligt det är att regeringen handlar så. Ministeriet får dokumenten tillbaka veckan före valet. Enligt Manninen har bland annat de utlåtanden som ges betydelse för hur snabbt beslutet kan fattas.

13:00
"Sibbo blir en valfråga" säger Stefan Wallin till Yle i en artikel med rubriken "Vanhanen vill avgöra Sibbotvisten". Sfp:s ordförande hade hoppats på att den nuvarande regeringen skulle avgöra Sibbofrågan, men före valet. Statsminister Matti Vanhanen (c) utesluter inte att frågan avgöras av den avgående regeringen i egenskap av en expeditionsministär efter riksdagsvalet i mars. Sdp:s ordförande Eero Heinäluoma tar däremot inte ännu ställning till möjligheten att en expeditionsministär fattar beslutet.

17:00
I Radio Vega Aktuellt betonar Vanhanens ministrarnas roll som domare då de tar ställning till lagligheten i förändringen i kommunindelningen. Astrids Thors är däremot överraskad av statsministerns syn på möjligheten av att en expeditionsregering tar ställning till en så känslig fråga.

"Vanhanen valmis ratkaisemaan Sipoo-liitoksen" är en rubrik på finska Yle. Under rubriken "Eduskuntaehdokkaat eri mieltä Sipoo-liitoksesta" berättar Yle att 83 % av de riksdagskandidater uppställda i Nylands valkrets som svarat på frågorna för Yles valmaskin är emot en annektering. Hela 83 % av kandidaterna anser inte att "Helsingin laajeneminen Sipooseen on oikeutettua, sillä pääkaupunki tarvitsee lisää maata asuntorakentamiseen." I Helsingfors valkrets är motsvarande siffra 50 %. Den stora skillnaden i åsikt beroende på valkrets torde visa att Sibbofrågan är en högst politisk fråga som inte bör avgöras av en expeditionsministär. Rubriken på Svenska Yle är "Sibbofrågan delar riksdagskandidaterna".

Christel Liljeström har hunnit kommentera dagens nyhet på sin blogg. Motsvarande inlägg finns även på finska.

18:00
Under rubriken "Sipoota ei auta enää mikään" låter Kimmo Oksanen på Helsingin Sanomats webbplats förstå att samlingspartiets ordförande Jyrki Katanen nu plötsligt ställt sig bakom en annektering. Jag citerar:

Jos valtio vaalien jälkeen onkin demarien ja kepun sijasta demarit ja kokoomus tai kepu ja kokoomus, linja ei muutu.

Kokoomus ilmoittaa, että sen kanta on sama: "Tässä asiassa jatketaan Sdp:n ja Keskustapuolueen viitoittamalla tiellä", kokoomuksen puoluejohtaja Jyrki Katainen sanoi keskiviikkona, kun kysyin häneltä asiasta.

Katainen: "Kohtuuhintainen asuminen, ympäristöystävällinen liikenne ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky ovat tämän alueen tärkeät ratkaistavat ongelmat."

"Liitoksesta vallitsee pääkaupunkiseudulla laaja poliittinen yhteisymmärrys. Kaikki ovat sen takana paitsi Rkp."

"Itäsuomalaisena voin lisäksi sanoa, että pääkaupungin menestys ei ole maakunnilta pois. Metropoli on tärkeä koko Suomelle."

Månne Katainen räknar med att Sibbofrågan kan komma med i regeringsförhandlingarna? I Finland tävlar de största partierna inför val om vem som är mest av samma åsikt. Vilken fantastisk oppositionspolitik vi har i vårt land! Kanske det är lika så bra att en expeditionsministär avgör Sibbofrågan. Lagen står på Sibbos sida. Nästa riksdag kunde vid behov stifta en speciallag för Sibbo, om metropolhypen håller i.

Dagens nyhet nar naturligtvis behandlats även i etermedian. Se videoklipp från TV-nytt:
"Inget hinder för regeringen att regera även efter riksdagsvalet"

Här är några ljudklipp från Radio Vega Aktuellt: Sibbo blir valfråga för sfp? Liljeström: Både för- och nackdelar med att beslutet skjuts upp Rakel Hiltunen vill att beslutet fattas snabbt
Astrid Thors (sfp) är förvånad över Vanhanens syn på saken

21:30
"Tutkijat: Vanhan hallituksen ei pitäisi päättää Sipoon rajasta vaalien jälkeen" är rubriken på en artikel som publicerats på Helsingin Sanomats webbplats. Jag citerar:

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professorin Mikael Hidénin mukaan toimitusministeristöllä on muodollisesti oikeus päättää rajansiirrosta.

Hidén katsoo kuitenkin, että käytännössä toimitusministeristön pitäisi hoitaa vain juoksevia asioita.

"Suurten avausten, uusien linjausten tai merkittävien ratkaisujen tekeminen ei oikeastaan kuulu toimitusministeristölle", Hidén sanoi keskiviikkona.

"Minusta periaatteellinen tilanne on aika lailla selvä: vanha hallitus odottaa uuden hallituksen muodostamista ja hoitaa vain sellaisia asioita, jotka on pakko hoitaa siinä välissä."

Emeritusprofessori Jaakko Nousiainen är inne på samma linje:

"Se on vähän venyvä käsite, mitä tällainen tilapäishallitus voi tehdä. En ymmärrä, miksi päätöksellä olisi niin kiire, kun asialla on kuitenkin tietty poliittinen painavuutensa", Nousiainen ihmetteli.

"Eihän hallitus, jolla ei ole varsinaisesti enää poliittista tukea, anna tärkeitä lakiesityksiä eikä tee muitakaan kiistanalaisia päätöksiä poliittisesti kiistanalaisista kysymyksistä."

Justitiekansler Paavo Nikula delar inte helt professorernas syn:

"On ollut sellainen käytäntö, että toimitusministeristöt eivät tee järeitä poliittisia päätöksiä. Minulla ei ole mitään oikeusperustaa sanoa, että ei saa tehdä."

Yle säger i en uppdaterad text att "Heinäluoma toivoi Sipoon ja Helsingin löytävän sopuratkaisun asuntorakentamisen lisäämiseksi." Se även videoklipp.

23:00
Eero Heinäluoma föreslår enligt Yles finska TV-nyheter att Sandhamn, som är i försvarsmaktens användning, tas i bostadsbruk. I tiden köpte Helsingfors stad mark i Sibbo med avsikten att byta marken mot Sandhamn. Staten gick dock inte med på affären, vilket betydde att Helsingfors hade gjort dyr och usel markaffär.

"Ett beslut kan dra ut till nästa regering" är rubriken på en artikel i morgondagens Hufvudstadsblad. Även till Hbl säger Jyrki Katainen att han jämfört med den sittande regeringen skulle besluta "på samma sätt som minister". Han säger att det råder "en bred politisk enighet i regeringen, men om hur kan Katainen veta det? Det har hänt mycket sendan i juni, då även Heinäluoma uttryckte sitt principiella stöd för en annektering.

"Sibbofrågan är inte opolitisk" är rubriken på ett ledarstick i Hbl.

23:30
Under rubriken "HS: Oikeusoppineiden mielestä Sipoon rajansiirtopäätös ei kuulu toimitusministeristölle" återger Yle den senaste nyheten på Helsingin Sanomats webbplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar