Sipoo sulle, rautatie mulle. Den 22 januari 2007


15:00
Landskapsstyrelsen för Nylands förbund har idag beslutit att överlämna ett initiativ till region- och kommunminister Hannes Manninen om att slå ihop Nylands och Östra Nylands förbund.
Vidare beslöts på mötet att "Espoo - Lohja - Salo-radan linjauksen selvitystyö kuntakaavoitusta varten käynnistetään vuonna 2007".

16:30
"Längre tid att anmärka mot Myllyniemi" är rubriken på en notis på Yle Internet. Länsstyrelsen meddelade idag att anmärkningstiden förlängs med tio dagar, eftersom den svenska versionen av Myllyniemis rapport med förslag i början av påseendetiden var bristfällig. Anmärkningstiden går således ut först den 15 februari.

Den svenska översättningen av kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis rapport Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad finns nu även med bilder och saklig layout på Internet, även på Inrikesministeriets server. En beställning av rapporten i pappersformat kan göras på Inriksministeriets webbplats. Mycket komiskt har man nu i kapitel 2, som till största delen är kopierat från Wikipedia på Internet, streckat under de ord som är understreckade i den finska orginalversionen. (Se bilden ovan.) Att en hel del ord är understreckade i den finska versionen beror på att Myllyniemi inte plockat bort länkmarkeringarna. (Se Fatalt missförstånd. Den 9 december 2006, Pirathandel. Den 26 december 2006.) Den blåa fontfärgen, som i den finska versionen markerar länkar, har man dock lämnat bort.

Samtidigt med nyheten om en förlängd anmärkningstid publicerade Yle en notis med rubriken "Östra Nylands förbund ska slopas". I verkligheten föreslår landskapsstyrelsen i Nylands förbund att Nylands förbund och Östra Nylands förbund bör slås samman, men knappast har man tänkt att Borgå skall förbli landskapscentrum. Även efter en sammanslagning av förbunden skulle Helsingfors och Huvudstadsregionen dominera totalt. I landskapsstyrelsen har Helsingfors nu 5 platser och Esbo och Vanda 3 platser var. Huvudstadsregionen har således 11 styrelseplatser av totalt 20. Lojo, som representeras av Pekka Myllyniemi, har en av de återstående platserna, medan Ekenäs, Pojo, Karis och Ingå saknar representation. I landskapsfullmäktige har Helsingfors hela 20 platser, medan t.ex. Karis har en enda plats. Landskapet Nyland gör kanske trots allt skäl för namnet "metropollandskapet".

I föredragningslistan hade förslaget om en sammanslagning av landskapsförbunden gömts under kategorin övriga ärenden. Det ser åtminstone ut som om Nylands förbund tagit efter Helsingfors stads nya förvaltningskultur med snabba och dåligt förberedda beslut. Ofrånkomligt förefaller det som om Helsingfors genom landskapsstyrelsen nu försöker vrida ut den sista droppen ur en avgående region- och kommunminister, som tillsammans med regeringen under det sista året - för att citera landskapsförbundets initiativ - har lagt stor vikt vid "Nylands och Huvudstadsregionens metropolområde".

Tidpunkten för initiativet är även i övrigt anmärkningsvärd. Pekka Myllyniemi, som även tidigare har fungerat som Helsingfors springpojke i det aktuella ärendet, har just i sin rapport föreslagit att landskapsförbunden bör slås ihop. Liksom ovan noterats går anmärkningstiden mot rapporten med Myllyniemis försklag ut först den 15 februari. Östra Nylands landskapsförbund har inte ännu hunnit publicera sitt utlåtande över Pekka Myllyniemis förslag. I ett expertutlåtande av docent Erkki Mennola, som bifogats till en ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen, föreslås det att Nylands förbund medverkat i författandet av Myllyniemis rapport. (Se "Sensationella avslöjanden. Den 16 januari 2007".) Ordföranden för landskapsstyrelsen för Östra Nylands förbund, Cristel Liljeström och hela landskapstyrelsen befinner sig på grund av gränskonflikten mellan Sibbo och Helsingfors just nu i ett läge där det är mycket problematiskt att försvara Östra Nylands förbund.

Beslutet om ett initiativ till en sammanslagning av de nyländska landskapsförbunden förefaller ohjälpligen vara ett panikbeslut. Om man är mån om förtroende och ett gott samarbetsklimat, gör man inte beslut på det sett som Nylands landskapsstyrelse nu gjort. Efter alla förslag och upprepade förslag i Sibbofrågan ser landskapsstyrelsens initiativ ut som ett medgivande till att Myllyniemis utredning var en flopp. Märkligt är initiativet även med tanke på att Matti Vanhanen, som i riksdagsvalet är uppställd i Nylands valdistrikt som även omfattar Östra Nyland, så sent som den 11 januari på valturné i Borgå försvarade en fortsatt existens av Östra Nylands förbund. (Se "Riksdagskandidat Matti Vanhanen besökte Borgå. Den 11 januari 2007".) Enligt tidningen Uusimaa sade Vanhanen bl.a. att "maaseutuvaltaisella Itä-Uudellamaalla on sellaisia erityispiirteitä, jotka ovat omiaan puoltamaan oman maakunnan säilyttämistä".

I mitt blogginlägg "Domstolsbehandlingen får vänta. Den 13 december 2006" skrev jag följande: "Om Myllyniemis motiv att ta emot en orimlig uppgift kan man bara spekulera, men jag skulle rekommendera Helsingforspolitikerna och ministrarna att vänta med att uttala sitt stöd för de redan nedlagda planerna på en järnväg från Esbo till Lojo." Beslutet om en ny utredning av ELSA-banan kom snabbare än jag kunde ha föreställt mig. Överhuvudtaget handlade dagens landskapsstyrelsmöte till stor del om järnvägslinjer. Se även FNBs notis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar