Ett ödesdigert år. Den 1 januari 2007

"Sipoolla alkaa kohtalon vuosi" är rubriken på ledaren i senaste nummer av Sipoon Sanomat. Sipoon Sanomat, som utkommer på torsdagar, hör till Suomen Lehtiyhtymä, dit gratistidningen Helsingin Uutiset/ Vantaan Sanomat även hör. Det senaste halvåret har en stor del av Sipoon Sanomat tillägnats fallet Sibbo, fast benämningen passar dåligt ihop med ett Sibboperspektiv. Sipoon Sanomats perspektiv är det raka motsatta till Helisngin Uutisets perspektiv på konflikten mellan Helsingfors och Sibbo. Tyvärr har lokaltidningarna i Helsingfors med Helsingin Sanomat i spetsen ett oerhört mycket större inflytande på riksnivå än vad Sibbos enda egna lokaltidning har.

Ledarskriften "Sipoolla alkaa kohtalon vuosi" noterar att utredningsman Pekka Myllyniemi i sin rapport behandlar flera olika förslag. Det mest drastiska förslaget utgör ett område som sträcker sig ända fram till Ingmans fabrik, medan det till ytan mildaste alternativet representerar ett område som bebos av mindre än 5 % av Sibbos befolkning, vilket är den gräns som kommunindelningslagen ställer på en partiell kommunsammanslagning utan "särskilt vägande skäl". Sipoon Sanomat skriver att "eikä ole poissuljettua, etteikö hallituksen päätös voisi olla näistä mikä tahansa - tai jokin avan muu."

Jag hoppas att Sipoon Sanomat har fel, men statsrådet kunde ju faktiskt ha gjort ett annekteringdbeslut även utan Myllyniemis utredning, eller låtsasutredning. En annan fråga är om beslutet hade varit lagligt. Tur är det i alla fall att flera ministrar har hunnit stöda, kritisera och kommentera Helsingfors eget förslag och därigenom gjort sig jäviga. (Se Misstankar om jäv. Den 1 december 2006.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar