Kolvagnen. Den 25 januari 2007

"Pyytämättä ja yllättäen" är rubriken på ledaren i dagens Helsinginsanomat. Jag citerar valda bitar:

Kiire ja hosuminen ovat olleet alusta lähtien ominaista Helsingin ja Sipoon väliselle rajansiirtohankkeelle. Sama tahti näyttää jatkuvan loppuun saakka, kun selvitysmiehen esitys lähti vuoden alussa puutteellisena kuntiin.
...
Ruotsinkielisten karttojen puuttumista lausuntoaineistosta on vaikea ymmärtää. Sisäministeriön kuntaosastolla ja lääninhallituksessa varmasti tiedetään kielilain vaatimukset. Rajansiirto on niin herkkä hanke, että sen kaikki vaiheet edellyttävät äärimmäistä huolellisuutta, jotta turhilta muotovirheiltä vältytään. Kyse on nyt muotovirheestä, jolla ei itse asian kannalta ole merkitystä.
...
Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) tosin on väläyttänyt mahdollisuutta, että toimitusministeristöksi muuttuva hallitus päättäisi rajansiirrosta.
Se on lain mukaan mahdollista, mutta normaalin käytännön mukaan toimitusministeristö ei tee merkittäviä poliittisia päätöksiä jollainen Sipoo-hanke kiistatta on. Sitä periaatteetta on nytkin noudatettava.

"Sibbobeslutet fattas först efter valet" och "Tvisten kan lösas som ett rutinärende?" är rubriker på artiklar på sida 6 i dagens Borgåblad. Se e-tidningen, som kan läsas kostnadsfritt. I dagens Hufvudstadsblad ingår ytterligare en Sibboartikel med rubriken "Sibbo blev valfråga". Här berättas att föreningen för Sibbo kommer att ordna fyra informationsmöten om utredningsman PekkaMyllyniemis förslag.

Helsingin Sanomat publicerade på eftermiddagen på webben FNB:s notis med rubriken "RKP perää selviä Sipoo-kantoja". Enligt notisen säger Jan D. Oker-Blom att den nuvarande regeringen bör göra beslutet om gränsjusteringen. Fördröjningen av beslutet är på gott och ont för Sibbo. För Sfp:s del kan fördröjningen, som ironiskt nog beror på en strikt tolkning av språklagen, försämra partiets position i regeringsförhandlingarna. Lika väl vinner Sfp på att göra Sibbofrågan till en valfråga. Viceordförandens ställningstagande har även publicerats på Sfp:s webbplats under rubriken "Väljarna bör få entydiga besked om Sibbo före valet". Ställningstagandet finns även på finska. För att inte göra sig jävig torde partiordförande Stefan Wallin vara försiktig med att uttala sig i Sibbofrågan.

Den 16 januari publicerade Kimmo Oksanen ett blogginlägg med rubriken Espoon Sistonen: Helsinki pudonnut koksivaunuun på bloggen "Suurkaupungin hai" Helsingin Sanomats webbplats. Kimmo Oksanen kommenterar här Esbos nya stadsfullmäktigeordförande Markku Sistonen (Sdp), som hävdat att "Helsinki on pudonnut veturista koksivaunuun".

Igår kommenteterade Jan Vapaavuori på bloggen Sistonens påstående:

Helsinki on maan pääkaupunki ja ylivoimaisesti suurin kaupunki, haluttiin tai ei.
Vaaleja tulee ja menee, mutta on koko isänmaan kiistaton etu, että pääkaupunkiseutu pystyy toimimaan mahdollisimman yhtenäisesti. Kuntalaiset eivät kuntarajoja juuri huomaa eikä noteeraa. Kuntalaisille hallinnon rajat ovat vain järkevän toiminnan apuvälineitä, eivät itseisarvoja sinänsä. Koskakohan poliitikot oivaltavat saman?

Oksanen kommenterade Vapavuoris kommentar i ett nytt blogginlägg med rubriken "Helsingin Vapaavuori Espoon Sistoselle: Kiitti vaan!" samma dag. (Dagens blooginägg "Sipoota ei auta enää mikään" är identisk med en artikel som publicerades igår.)

Helsingfors har hävdat att staden behöver sydvästra Sibbo för att kunna konkurrera med andra metropoler, men i verkligheten vill man expandera österut snarare för att klara sig i konkurrensen med Esbo. Kolvagnen är nummer två efter lokomotivet, men Sistonens metaforik kan utvecklas. Med lokomotiv eller motor syftar man i ekonomiska sammanhang på tillväxtcentra eller områden med relativt hög konjunktur. Trots långvariga försök har Helsingfors inte riktigt lyckats vinna erkännande som ett lok. Idén om "Finlands enda metropol" förefaller för stunden vara mera framgångsrik. En orsak till att Helsingfors misslyckats med att marknadsföra sig som ett lokomotiv som drar den övriga ekonomin med sig är kanske just det faktum att huvudstaden snarare är landets kolvagn än lokomotiv. Helsingfors bidrar med de största skatterna till staten och med den största köpkraften, men Esbo är lokomotivet som drar ekonomin. Helsingfors roll är inte loket, utan kolvagnen som förser loket och hela tåget med bränsle.

Jag känner en viss sympati för kolvagnen eller "koksvagnen". Bostadspriserna och levnadskostnaderna är så höga i Helsingfors att många av oss som av olika skäl inte har möjlighet till subventionerat boende måste dubbeljobba och extraknäcka för att ha råd att sköta bostadslånet. Därför kan det kännas bittert att behöva betala högre kommunalskatt än Esbobor. Någonting borde kanske göras för att underlätta huvudstadsbornas skattebörda. Den av Matti Vanhanen förespråkade dumpningen av tomtpriserna genom en annekteringa av sydvästra Sibbo skulle på inget sätt förbättra min eller andra Helsingforsbors privatekonomi. Vi som har bostadslån skulle bara förlora på en eventuell sänkning av bostadspriserna. Den förestående renoveringen av stamrören skulle bara bli dyrare.

Det är dyrt att bo i de flesta huvudstäder. Storstaden med sina höga bostadspriser erbjuder dock möjligheter för den arbetsvillige. Så länge boendekostnaderna är höga är även utbudet på arbetsplatser eller arbetstillfällen gott. Det är lätt att få jobb och extraknäcka bara man är flexibel. Ett ras på bostadsmarknaden i kombination med ökad arbetslöshet är det värsta som kunde inträffa.

Eero Heinäluoma upprepade igår förslaget att göra Sandhamn till bostadsområde. På sin blogg argumenterar Jan Vapavuori den 22 november mot Heinäluomas förslag, trots att Helsingfors i tiden köpte mark i Sibbo med avsikten att senare byta marken mot Sandhamn.

23:00
Helsingin Sanomat har på sin webbplats publicerat en artikel med rubriken "Sisäministeriön ylijohtaja arvostelee sipoolaisten mielipidemuokkausta". Enligt artikeln kritiserar Cay Sevón brevet med färdiga anmärkningar. Kritiken torde bygga på ett missförstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar