Metropolen. Den 8 januari 2007

Eftersom Yles regionala sidor i regel inte uppdateras på veckosluten, har Yle Internet Östnyland ännu idag förmedlat nyheten om enkäten som Helsingin Sanomat lät göra och som publicerades i lördagens Helsinginsanomat. (Se Stort motstånd mot annekteringen i huvudstadsregionen. Den 6 januari 2007 .) Rubriken för dagens notis på Yle Internet är "Väljarna mot Sibboinkorporering".

Det är anmärkningsvärt att Hufvudstadsbladet inte alls noterat nyheten. Man kan visserligen förakta enkäter och betrakta gallupresultat som pseudonyheter, men den stora nyheten var inte att en majoritet av huvudstadsregionens invånare motsätter sig en annektering. Den stora nyheten var att den överlägset mest inflytelserika dagstidningen publicerade enkätresultatetet på paradplats. Att mindre än en tredje del av huvudstadsregionens invånare stöder en annektering av sydvästra Sibbo var faktiskt huvudnyheten i lördagens Helsinginsanomat. Denna nyhet kan vara av avgörande betydelse för utgången i Sibbofallet. Visserligen tog Finska Gallup även i beaktande invånare som meddelade att de inte tänker rösta i kommande val, men rubriken "Väljarna mot Sibboinkorporering" säger mycket om nyhetens betydelse. De är skäl att notera att de som förhåller sig positivast till en inkorporering är äldre män, det vill säga de mest partitrogna väljarna. De rörliga väljarna, som partierna alltid friar till inför val, är klart negativt inställda till en annektering.

En lämplig rubrik för Hbl kunde ha varit "Metropolen är mot en annektering", för "metropolen" eller "metropoli" används speciellt som en synonym till Huvudstadsregionen. I gratistidningen Helsingin Uutiset/ Vantaan Sanomat rubriceras sidorna för regionala nyheter numera "Metropoli". Lika väl används även benämningen "metropolområdet" just för SAD-området, fastän metropolområdet enligt SAD:s egen definition av Helsingfors metropolområde inkluderar hela Nyland och Östra Nyland.

I dagens Helsinginsanomat ingår en debattartikel med rubriken "Pääkaupunkiseudulle kuuden kunnan metropoli". I artikeln upprepar Maija Antilla (sdp), som är ordförande för stadsplaneringsnämnden i Helsingfors, sitt förslag att fusionera huvudstadsregionens kommuner samt Sibbo och Kyrkslätt till en enda "metropol". Anttila skriver att "det aktuella förslaget till en justering av gränserna mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda bara är början på huvudstadsregionens kommande utveckling".

Man kan fråga sig varför Anttila vill administrativt ansluta just landsortskommunerna Sibbo och Kyrkslätt till "metropolen", men inte Kervo och Tusby, vars samhällsstruktur de facto hänger ihop med Huvudstadsregionen. I Kervo byggs ju rent av den nya bangården i anslutning till Helsingfors hamn. En "metropol" utspridd på de sex föreslagna kommunerna skulle lätt leda till en oerhörd splittring av samhällsstrukturen. I verkligheten är det kanske tvärtom just för att förhindra en utspridd egnahemshusbebyggelse som socialdemokraterna i Helsingfors vill kontrollera stadsplaneringen i Sibbo och Kyrkslätt. Man vill inte att goda skattebetalare flyttar bort från Helsingfors. En annan orsak till att Anttila vill ansluta Sibbo och Kyrslätt men inte Kervo ocH Tusby till metropolen kan vara att hon i likhet med Myllyniemi eller Pajunen vill "utjämna svenskarnas ställning" i Helsingforsregionen. (Se "Ruotsinkielisten aseman tasapainottuminen". Den 4 januari 2007.)

21:00
Sibbo kommunstyrelse har idag lämnat in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol angående Helsingfors kommunfullmäktiges förnyade beslut om förslaget på att annektera 5000 hektar av Sibbo. Nyheten förmedlades i kväll på Helsingin Sanomats webbplats under rubriken "Sipoo valitti Helsingin uudestakin rajansiirtopäätöksestä". Det intresanta i sammanhanget är att Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt att inte behandla Sibbo kommuns besvär angående Helsingfors beslut den 21 juni, emedan domarna ansåg att Sibo inte har besvärsrätt i frågan. (Se Det går att besvära sig över statsrådets beslut. Den 14 december 2006.) Sipoon Sanomat berättade den 21 december att kommunstyrelsen i Sibbo beslutit att driva besväret gällande stadsfullmäktigemötesbeslutet den 21 juni vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. (Se Besvär mot betydelselöst beslut. Den 25 december 2006.)

23:30
Sent om sider tar även Hufvudstadsbladet in ett ledarstick upp den av Helsingin Sanomat publicerade enkäten om motståndet mot ikorporeringen. "Bättre inkludera än stympa Sibbo" är rubriken på ledarsticket i morgondagens tidning. Johanna Westman vill här "inkludera hela Sibbo i metropoltänkandet, i stället för att exkludera den större delen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar