Östra Nylands förbund. Den 30 januari 2007

"Östnyland slaktar Myllyniemi" är en rubrik på första sidan i dagens Borgåblad. Se e-tidningen. På sida 4 är rubrikerna "ÖNF slaktar Myllyniemis rapport" och "Folkomröstningen i Sibbo närmar sig".

Christel Liljeström har på sin blogg sent igår kväll skrivit ett inlägg med rubriken "Östra Nylands förbund". Inlägget behandlar gårdagens landskapsstyrelsemöte, där utlåtandet om Myllyniemis rapport antogs, men hon behandlar utlåtandet mycket kort: "Krasst slog vi ner innehållet, som ju inte tål en kritisk granskning." Denna gång har Liljeström inte översatt blogginlägget till finska, utan har istället skrivet ett skilt finskspråkigt inlägg, i form av ett brev till Matti Vanhanen. Hon börjar dock "brevet" i ödmjuka ord: "Pääministeri Vanhanen, Tuskinpa luette minun blogiani, mutta eihän sitä toisaalta koskaan tiedä. Teistä on ainakin julkisuuden kautta saanut sen vaikutelman, että viihdytte tietokoneen ääressä." Brevet slutar med orden "Mutta Suomen lakia tulisi silti kunnioittaa."

9:30
Sibbo kommun har på sin webbplats publicerat röstningsmaterial och ett pressmeddelande (pdf) om folkomröstningen om Myllyniemis förslag. Pressmeddelande finns på finska i formatet MS Word.

15:00
Östra Nylands förbund har idag på sin webbplats publicerat dokumentet "Östra Nylands mål för regeringsprogrammet och projektförslag för statsbudjeten för år 2008", som godkändes på landskapsstyrelsemötet igår. Jag noterade ett par ställningstagande: "Staten bör under de närmaste åren utrusta Kervo-Nickby banan för persontrafik och fortsätta K-tåget (Helsingfors-Kervo) från Kervo till Nickby så att Sibbo och Kervo kan bygga nya bostadsområden gynnsamt och miljövänligt invid spårtrafik." I sin rapport antyder Pekka Myllyniemi felaktigt att Sibbo motsatt sig en utveckling av järnvägslinjen mellan Kervo och Nickby. Vidare noterar jag följande ställningstagande i dokumentet: "I regeringsprogrammet bör man ta med uppgörandet av en utredning gällande byggandet av en ny snabb järnväg på kusten mellan Helsingfors och S:t Petersburg (HELI)." HELI-banan har Myllyniemi av förekommen anledning helt negligerat i sin rapport.

Östra Nylands förbund har även publicerat "Information om de beslut som gjordes på landskapsstyrelsens möte 29.1.2007". Angående rapporten "Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad" konstateras följande:

Östra Nylands förbund konstaterar att den rapport som kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi överlämnat till inrikesministeriet 30.11.2006 inte innehåller de förutsättningar för ändrandet av kommunindelningen som krävs i kommunindelningslagen. Rapporten innehåller inte heller samhällsstrukturella eller andra grunder till ändrande av kommunindelningen. Landskapsstyrelsen anser att påståendena om Östra Nylands förbunds verksamhet är felaktiga, att de inte hör till saken och att de är synnerligen beklagliga och osakliga.

Jag förmodar att detta inte var hela utlåtandet, men egentligen innehåller den ovanciterade texten det väsentliga. Pekka Myllyniemi presenterar i sin rapport inga lagliga grunder för en ändring av kommunindelningen. Det här borde vara solklart. Visst är det anmärkningsvärt att vi lika väl skriver anmärkningar, utlåtanden, insändare och blogginlägg som om Sibbofrågan inte ännu vore avgjord till Sibbos fördel.

I sin rapport föreslår Myllyniemi att Nylands och Östra Nylandsförbund slås ihop, eftersom "En av de största bristerna när det gäller samarbetet kring markanvändningen och lösandet av problemen med bostadsproduktionen i huvudstadsregionen är att Helsingfors och Vandas grannkommun Sibbo, som har en mycket stor areal, inte hör till samma landskap som huvudstadsregionen." Landskapsstyrelsen för Nylands förbund beslöt den 22 januari att överlämna ett initiativ till region- och kommunminister Hannes Manninen om att slå ihop Nylands och Östra Nylands förbund. Den huvudsakliga målsättningen förefaller dock vara att ansluta Sibbo till Nylands förbund och därmed ge Helsingfors kontroll över planritningen i sydvästra Sibbo. Landskapsstyrelsen för Nylands förbund behandlade Sibbos eventuella flyttning till Nylands förbund på sitt möte den 21 augusti. Enligt protokollet betrakade styrelsen det som osannolikt att Östra Nylands förbund kvarstår efter att Sibbo bytt förbund, men man garderade sig även mot möjligheten att Sibbo förblir kvar i Östra Nylands förbund. Inför mötet uttalade sig landskapsdirektör Aimo Lempinen i Radio Itä-Uusimaa. Uttalandet sammanfattades på Radio Itä-Uusimaas webbplats under rubriken "Uudenmaan kunnat valmiita puoltamaan Sipoon maiden liittämistä Helsinkiin":

Uudenmaan liitto on valmis kannattamaan Sipoon maa-alueiden luovuttamista Helsingille.

Maakuntajohtaja Aimo Lempisen mukaan virallista kantaa ei ole otettu, mutta Uudenmaan kunnat ovat valmiita puoltamaan Helsingin suunnitelmia mikäli kuntajakolain mukaiset oikeudelliset velvoitteet täyttyvät.

Helsingin anomus on Helsingin seudun kehittämislinjojen mukainen, sanoo Uudenmaan maakuntajohtaja Aimo Lempinen.

Med "Nylands kommuner" måste landskapsdirektören här syfta på Helsingfors och det av Helsingfors helt dominerade Nylands förbund, som formellt representerar alla medlemskommuner. Uttalandet är kanske inte helt obetydligt med tanke på att Pekka Myllyniemi, som sitter i landskapstyrelsen för Nylands förbund, en månad senare av kommunminister Hannes Manninen utsågs till kommunindelningsutredare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar