Vapenvilan mellan Helsingfors och staten. Den 17 januari 2007

Sibbo kommun har till Helsingfors stadsstyrelse sänt ett brev där man föreslår förhandlingar om markanvändningen i sydvästra Sibbo, skriver Helsingi Sanomat på sin webbplats i en notis med rubriken "Sipoo ehdottaa Helsingille neuvotteluja".

"Sibbo vill förhandla" är rubriken på Yle Internytt. Yle berättar att förslaget till samarbete baserar sig på kommunstyrelsens beslut från den 19 december. (Se protokolluttdrag och blogginlägget Initiativ till samarbete. Den 20 december 2006.) Radio Vega har intervjuat Markku Luoma och Jan Vapaavuori. Yle Internet berättar även om blanketter mot inkorporering. I själva verket är dagens nyhet om förslag till samarbete liten jämfört med gårdagens sensationella avslöjanden, som medierna inte alls noterat. Den som tar del av docent Erkki Mennolas utlåtande inser att Sibbos förhandlingsposition borde vara mycket stark. Jag ser fram emot att få se Helsingfors statsstyrelses svar på förslaget till samarbete.

I dagens Helsinginsanomat ingår en artikel med rubriken "Helsingin kaupunginvaltuuston alkukauden työtä leimasi kiihkeä halu perustaa Suur-Helsinki". I artikeln, som är förafattad av Jarmo Matilainen, hävdas det att "Ensimmäisen kaksivuotiskauden tärkeimmäksi hankeeksi nousi kiihkeä vaatimus oman metropoliasemansa tunnustamisesta." Matilainen ser ett klart samband mellan strävan efter erkännande om metropolstatus och Sibbofrågan. Bakgrunden är Helsingfors dåliga ekonomi, som föranletts av förändringen i fördelingen av bolagsskatt:

Valtion ja helsinkiläispäättäjien välinen suhde oli kiristynyt äärimmilleen muutamia vuosia aikaisemmin, kun valtio päätti yhteisöveron jako-osuuden muutoksesta. Päätös ajoi Helsingin talouden ahdinkoon.

Ledande ministrars stöd för Helsingfors annekteringsplaner skapade en "vapenvila" mellan Helsingfors och staten:

Kuukausi yhteiskokouksen jälkeen Helsingin valtuusto päätti ylivoimaisella enemmistöllä esittää valtioneuvostolle, että Lounais-Sipoo liitettäisiin Helsinkiin.

"Tuen esitystä erittäin voimakkaasti", pääministeri Matti Vanhanen (kesk) kommentoi Helsingin Sipoo-haluja. Samoilla linjoilla olivat valtiovaraministeri Eeero Heinäluoma (sd) ja kuntaministeri Hannes Manninen (kesk).

Helsingin ja valtion välille oli syntynyt, jos ei linnarauha, niin ainakin tulitauko.

Regerinngens och speciellt centerministrarnas behov av vapenvila i konflikten mellan staten och Helsingfors är kanske inte den enda förklaringen till de ovannämnda ministrarnas märkliga agerande, men önskan att undvika kritik från Helsingforspolitiker torde vara en väsentlig bidragande orsak till att centerpolitiker stött Helsingfors krav på sydvästra Sibbo. Jag har själv lyft fram denna aspekt i blogginlägget Benmjöl åt mjölkkon. Den 30 september 2006. Regeringen har köpt fred med Helsingfors. Betalningen har skett på kredit med ett utlovat krigsbyte från Sibboöverfallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar